Kinkaku-ji Temple ประเทศญี่ปุ่น

วัดนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดทอง จุดเด่นของวัดอยู่ที่บริเวณ ปราสาทคินคาคุจิ เป็นปราสาทที่งดงามราวกับภาพวาด ตั้งอยู่ท่ามกลางน้ำเงาสะท้อนในน้ำก็สวยไม่แพ้กัน ไม่เพียงแต่ภาพลักษณ์ภายนอกและส่วนที่สะท้อนแสงแค่นั้นที่สวยงามสถาปัตยกรรมภายในก็มีความน่าสดใจไม่แพ้กับด้านนอก บรรยาการด้านนอกก็มีความสงบร่มเย็น