Moraine Lake ประเทศแคนาดา

ทะเลสาบสีฟ้าสวยแห่งนี้ชื่อว่า Moraine Lake ประเทศแคนาดา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) ในหุบเขา the Valley of the Ten Peaks น้ำสีฟ้าสวยนี้เกิดจากการหักเหของแสงและธารน้ำแข็ง ซึ่งน้ำของทะเลสาบจะสีสวยแบบนี้สุดๆในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ด้วยความที่มีสีที่สวยงามทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมาพิสูจน์ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก